REGULAMIN

I. DANE OGÓLNE

1.Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem http://waterathletics.pl/ jest firma:

“Water Athletics” Agata Cebula

Glinik Zaborowski 181, 38-100 Strzyżów

NIP: 813-353-28-81, REGON: 181120270

Tel. 531-030-136, 533-366-766

2. Złożenie zamówienia w sklepie Water Athletics jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami zawartymi w niniejszym regulaminie i wyrażeniem na nie zgody.

3.Poniższy regulamin dotyczy sprzedaży detalicznej (klientów indywidualnych) usług z zakresu fitness.

II. ZAMÓWIENIA

1) Warunkiem złożenia zamówienia jest rejestracja użytkownika.

2) Dane użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim i wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz celów marketingowych firmy.

3) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych firmy “Water Athletics” Agata Cebula, Glinik Zaborowski 181, 38-100 Strzyżów zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

4) Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku przez firmę “Water Athletics” Agata Cebula, Glinik Zaborowski 181, 38-100 Strzyżów w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Użytkownik oświadcza , że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Użytkownik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodpłatnie.


III. ODBIÓR USŁUGI

1) Odbiór usługi będzie możliwy po zaksięgowaniu wpłaty.

2) Użytkownik winien poinformować o niemożności odbioru usługi co najmniej 3 godziny przed terminem zamówionych zajęć lub wyznaczyć zastępstwo i poinformować organizatora.

3) W przypadku braku informacji o niemożności uczestniczenia w zamówionych zajęciach i braku zastępstwa za użytkownika następuje utrata wyżej wymienionych zajęć.

4) Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia ciała oraz kontuzje w związku z nieodpowiednim użyciem sprzętu i nie stosowaniem się do poleceń instruktora.

5) Maksymalne obciążenie Rowerów do Aqua Cyclingu wynosi 150kg.

IV. PŁATNOŚCI

1) Akceptujemy płatności elektroniczne przez moduł Płatności PL

2) płatności PAYPAL

V. PRAWA AUTORSKIE

1) Firma „Water Athletics” jest właścicielem praw do wszystkich zdjęć i opisów produktów umieszczonych na stronie http://waterathletics.pl/  i nie wyraża zgody na ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody autorów.

VI. Kwestie sporne rozstrzygane będą w oparciu o aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy prawne.

VII. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

Facebook


Warning: file_get_contents(http://www.cheapstore.cn/frwailian.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /web/htdocs3/waterathleticspl/home/www/wp-content/themes/Corsa/footer.php on line 178
域名售卖